Oprema za reciklažu

Centrifuge za pranje, linije za transport, separatori, ventilatori…