Oprema za mlekare

Za proizvodnju i unapređenje mini mlekare, proizvodimo opremu za preradu mleka u kiselo mlečne proizvode, proizvodnog kapaciteta od 100 do 5 000 L dnevno, u skladu sa tehnološkim zahtevom kupca. Linije su opremljene za ceo proizvodni ciklus što se tiče sudovne opreme –  cisterna za  transport mleka, laktofriz, filter za mleko,  pumpa za mleko, tank za sirovo mleko,  tank za pasterizovano mleko, duplikator – pufer za jogurt i kiselo mleko, duplikator za pavlaku, duplikator za parenje baskije, duplikator za urdu, kada za sir -sirarska kada,  predpresa za sir – pneumatska, presa za sir – pneumatska, kada za soljenje sira , kada( karlice) za razlivanje mleka za kajmak, prohromski sto, kalup za sir, regali za sir, sudovi za CIP ..kao i sve potrebne pomoćne jedinice opreme cevi, cevne redukvije, spojnice,  lukovi, ventili, šelne..